Zajímavosti

                                       Svatý Florián  -  patron hasičů

 

                                                                               

 

Svatý Florián, jehož jméno je z latinského slova "florianus" a v překladu znamená "kvetoucí, rozkošný" patří mezi nejpopulárnější české světce.

Svatý Florián se narodil někdy v polovině 3. století našeho letopočtu někde na území dnešního Rakouska. Nejdříve působil jako plukovník římského vojska v Cetii ( dnešní rakouská obec Zeiselmauer), poté jako správce římské provincie Noricum se sídlem ve městě Lauriacum, které stálo poblíž dnešního města Enns.

Za vlády císaře Diokleciána a jeho spoluvladaře Maximiána jako horlivý křesťan tajně pomáhal pronásledovaným křesťanům. V roce 304 našeho letopočtu byla odhalena jeho křesťanská víra a byl sesazen z funkce správce římské provincie. Vyšetřoval ho soudce Aquilinus, který ho podle legendy dal třikrát zbít provazy a měči a Florián se odmítl vzdát křesťanské víry. 

Svatý Florián byl v roce 304 našeho letopočtu s mlýnským kolem připevněným na krku svržen z mostu do řeky Enže. Byl pohřben paní Valerií v Linci avšak později byly jeho ostatky převezeny na místo, kde nad jeho hrobem byl v 6. století postaven klášter sv. Floriána. První písemná zmínka o tomto klášteru pochází z roku 819. Jeho ostatky zde ale nezůstaly na dlouho, neboť byly převezeny dvěma jáhny ( jáhen - duchovní, který přijal nižší svěcení) do Říma. V roce 1183 požádal polský kníže Kazimír II. Spravedlivý (1177 - 1194) spolu s krakovským biskupem Gedeonem papeže Lucia (1181 - 1185), aby jim vydal ostatky svatého Floriána jako záštitu proti Rusům. Papež jejich žádosti vyhověl, a tak byly Floriánovy ostatky uloženy v nově vystavěném chrámu v Krakově a svatý Florián byl přijat za patrona Polska.

Svatý Florián bývá nejčastěji zobrazován jako římský voják s přilbou,  mečem a korouhví vylévající s vědra vodu na hořící dům a někdy i na hořící chrám.

Jeho památka je oslavována dne 4. května a stal se patronem všech hasičů, kominíků a zedníků. Je patronem proti požárům a vodě, a proto představoval v dřívějších dobách běžný námět pro výklenkové plastiky venkovských usedlostí, které měly ochraňovat dům. Dokonce o jeho svátek bylo zakázáno rozdělávat oheň a nosit vodu, aby se v usedlosti nestalo neštěstí.

Floriánovo "hasičství" je však třeba chápat v původním slova smyslu jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti.

Svatý má proto v rukou nádobu vody života, která má hasit vyprahlost a zlo. Všechny ostatní výklady jeho "hasičství" jsou výsledkem pozdních legend.

 

 

 

 

 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY  -  PREZENTACE

 

HZS ČR - prezentace.pdf (3980155)

 

 

 

ZÁCHRANNÝ ÚTVAR HZS ČR HLUČÍN  -  PREZENTACE

 

Hlučín - prezentace.pdf (1452637)