OBECNÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů Lhota je součástí OSH ČMS Mělník a zúčastňuje se akcí jimi vyhlášených.

Členská základna čítá okolo 100 členů. Ve své obci je jedinou organizací většího významu.

Proto SDH zajišťuje v obci Lhota převážnou část kulturního dění ( plesy, pálení čarodějnic, Máje, akce pro děti, zájezdy pro občany ), sportovních klání ( dětské soutěže, požární sport ), služeb občanům ( svoz starého železa, údržba zeleně v obci, čištění okapních svodů občanům ). 

V neposlední řadě organizuje SDH v obci Lhota preventivní a represivní činnost v oblasti požární ochrany.

JSDHO Lhota spadá do kategorie JPO V. Zajišťuje výjezd jednoho zásahového družstva 1+5 do 10 minut na celém katastrálním území své obce.

Do hasebního obvodu jednotky SDH Lhota spadá více než 400 obyvatel obce a 796 ha katastrálního území, 636 ha tvoří lesy a 20 ha vodní plocha.

Jednotka je předurčena k prvotnímu hasebnímu zásahu pomocí hydrantové sítě obce, k likvidaci obtížného hmyzu, likvidaci polomů a různé technické pomoci v obci a u místního rozlehlého rekreačního jezera.

V oblasti požárního sportu se SDH Lhota zúčastňuje soutěží vypsaných OSH ČMS Mělník a pravidelně vysílá na sportovní klání jedno družstvo mužů a jedno družstvo žen. 

 

 

 

POPLACHOVÝ PLÁN OBCE

                                                                                                  

Okres  :        Praha  -  východ

Obec   :        Lhota                      

 

V případě požáru, nebo jiné mimořádné události, v závislosti na příslušném stupni poplachu zasahují v obci následující jednotky PO   :

 

                       1. stupeň poplachu

 

1.     219011  stanice Stará Boleslav

2.     217213  Sudovo Hlavno

3.     219191  Stará Boleslav

 

 

 

                        2. stupeň polachu

 

1.     216012  stanice Neratovice

2.     216142  Všetaty

3.     217156  Sojovice

 

 

 

                        3. stupeň polachu

 

1.     217012  stanice Benátky nad Jizerou

2.     219105  Brandýs nad Labem

3.     216116  Kostelec nad Labem

4.     216128  Neratovice

5.     218131  Lysá nad Labem

6.     217102  Benátky nad Jizerou

 

 

 

                         4. stupeň polachu

 

1.     216010  stanice Mělník

2.     217010  stanice Mladá Boleslav

3.     111010  stanice č. 10 Satalice

4.     111003  stanice č. 3 Holešovice

5.     214011  stanice Český Brod

6.     219010  stanice Říčany

 

Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu povolávány prostřednictvím územně příslušného operačního střediska HZS ČR.