Požární sport

Cílem požárního sportu je zejména zvyšování obratnosti, rychlosti a fyzické zdatnosti hasičů, potřebné pro výkon jejich činnosti při zásahu v místě mimořádné události.

 

Historie

První větší poznatky o požárním sportu přivezl do naší republiky bývalý náčelník Hlavní správy požární ochrany ČR ing. Pavel Stoklásek v roce 1967 ze své cesty do bývalého Sovětského svazu, kde tento sport hasiči provozovali již od roku 1937.

Hasiči z České republiky se poprvé zúčastnili mezinárodní soutěže v požárním sportu v roce 1968 v Leningradě. Reprezentovali nás narychlo secvičení hasiči z Prahy a v tomto prvém mezinárodním klání získali stříbrnou medaili v disciplíně požární útok. V roce 1969 v Rumunsku a v roce 1970 v Polsku nás reprezentovali brněnští hasiči, kteří již absolvovali kvalitnější přípravu na tyto mezinárodní soutěže. Výsledkem bylo 2x1. místo v požárním útoku, bronz v celkovém hodnocení družstev a 4. místo ve štafetě na 4 x 100 m.

V roce 1970 bylo vrcholnými orgány požární ochrany ČSR a SSR rozhodnuto zavést požární sport do výkonu služby všech profesionálních hasičů v bývalé ČSSR a požární sport se stal součástí jejich odborné a fyzické přípravy. A první celostátní soutěž v požárním sport pak byla uspořádána v roce 1970 v Ostravě.

Po roce 1990 nastala určitá stagnace v oblasti požárního sportu u profesionálních hasičů, kdy bylo rozpuštěno reprezentační družstvo a docházelo k útlumu zapříčiněnému menším zájmem o organizování soutěží v požárním sportu, které přinášely stále složitější problémy v jejich materiálním a finančním zabezpečování. Mnohé hasičské záchranné sbory okresů a podniků se stále více věnovaly dalším sportům a začaly v nich organizovat sportovní soutěže.

O stagnaci požárního sportu ale nelze hovořit u dobrovolných hasičů, kde je tento sport trvale v popředí zájmu členů mnohých jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Nemalý podíl na této skutečnosti mají občanská sdružení působící na úseku požární ochrany, zejménaSdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Česká hasičská jednota a Moravská hasičská jednota, kde prvky požárního sportu jsou uplatňovány již ve sportovních soutěžích dětí a mládeže.

Současnost

Požární sport je součástí speciální tělesné přípravy příslušníků hasičských záchranných sborů krajů a zaměstnanců hasičských záchranných sborů podniků. Za účelem jednotného postupu při organizování sportovních soutěží v požárním sportu, provádění jednotlivých disciplín požárního sportu, měření a hodnocení dosažených výkonů jsou vydána pravidla požárního sportu. Každoročním sportovním vyvrcholením je mistrovství ČR v požárním sportu družstev HZS ČR (profesionálních hasičů) a mistrovství ČR družstev sborů dobrovolných hasičů (dobrovolných hasičů). Právo účasti v těchto mistrovstvích soutěžící získávají v postupových kolech a do mistrovství se kvalifikují nejlepší družstva a s nimi i jednotlivci. Od roku 2001 nominují ředitelé hasičských záchranných sborů krajů na mistrovství profesionálních hasičů krajské výběry. Pokud by někdo sečetl počet profesionálních i dobrovolných hasičů a členů občanských sdružení, kteří aktivně požární sport provozují, jistě by se požární sport ocitl mezi sporty s největší členskou základnou v ČR, podle odhadů se totiž požárnímu sportu v ČR věnuje na 7 000 týmů všech kategorií a věkových skupin.

Do reprezentačního družstva ČR v požárním sportu jsou každoročně zařazováni hasiči, kteří v soutěžích požárního sportu mají nejlepší výsledky. Důležitou podmínkou pro činnost tohoto týmu je zásada, že žádný z reprezentantů nebude tzv. „profesionální sportovec“, ale hasič, který mimo sportovních výkonů na soutěžích odvede profesionální práci na funkci, ve které je v Hasičském záchranném sboru ČR zařazen. O to cennější jsou výsledky reprezentačního týmu, protože na mezinárodních mistrovstvích často soutěží z družstvy, které jsou složeny výhradně z „profesionálních sportovců“.zdroj: www.hzscr.cz